Vårt erbjudande

Med vår långa erfarenhet kan vi förutse möjligheter och eventuella problem för nya fabriker eller fabriker som skall modifieras för att göra dem effektivare och säkrare. Inte minst när designen skall ske göras med begränsade resurser. och med en pressad tidplan.

OUR OFFER

Through our extensive experience and forward-thinking mindset, we help you to identify business opportunities or greener mindsets in existing plants, update plant safety documentation and provide process engineering in short notice.

PROJEKTFAS

Hansson & Friborg vet att kunskap och erfarenhet kommer att betala sig i alla Projektfaser. Kontakta oss om du behöver erfarna processingenjörer inom följande områden:

 • skapa mass- och energibalanser. Oftast med hjälp av termodynamisk simulering med något av verktygen Aspen+, HYSYS, ChemCAD, Pro2, TASC.
 • skapa PFD (Process Flow Diagram)
 • skapa P&ID (Process and Instrumentation Diagram)
 • Design och specifikation av de flesta kemitekniska utrustningar såsom; reaktorer, destillationskolonner, värmeväxlare, pumpar, rör, säkerhetsventiler, sprängbleck, ångpannor, ugnar, dekanter/coalescher, facklor och fackelsystem, vattenrening, etc.
 • HAZOP, LOPA inklusive implementering samt granskning av tredje part.
 • skapa reglerfilosofier, funktionsbeskrivningar och sekvenser för DCS och ESD, etc.
 • Stöd för inköp (tex budgetofferter)
 • Skapa uppstart- och driftinstruktioner
 • Inspektion av installationer i fält.
 • Stöd i projektledning (tex Process Lead)
 • att minska det fossila klimatavtrycket ( CO2)

ORGANISATIONSSTÖD

Hansson & Friborg kan hjälpa dig att effektivisera din produktion. Vi kan erbjuda våra kunskaper och erfarenheter inom följande:

 • Felsökning
 • Optimering
 • Energibesparingsstudier
 • Tillgänglighet
 • Utbyte
 • Utbildning

UTBILDNING

Hansson & Friborg kan erbjuda skräddarsydda utbildningar för dina Processingenjörer på er Site eller i inspererande lokaler som vi hittar tillsammans med er.  Hör av er om ni vill diskutera den utbildning som ni har i åtanke. Detta är några exempel som vi skulle kunna erbjuda utbildningar för:

 • Säkerhetsventiler och Säkerhetsklassad instrumentering.
 • Introduktionskurser för Processingenjörer
 • Design och specifikation av kemiteknisk utrustning (destillationskolonner, värmeväxlare, pumpar, etc)
 • Manualer för ovanstående.

VI HJÄLPER DIG ATT FÅ MERA VÄRDE FRÅN DIN ANLÄGGNING

Boka ett möte idag!

VI HJÄLPER DIG ATT FÅ MERA VÄRDE FRÅN DIN ANLÄGGNING

Boka ett möte idag!